×
podcast_cover

اپیزود 01 | نقشه یادگیری سئو

image

در این اپیزود راجع به نقشه راه یادگیری سئو صحبت میکنی میخواهیم ببینیم فردی که به این حوزه علاقه منداست و قصد ورود به این فیلدرا دارد دقیقا باید چه مسیری را باید طی کند، چه چیزهایی یاد بگیرد و نقطه صفر یادگیری چه نقطه ای است و چه مسیری را برای رسیدن به مقصد باید طی کند در واقع قرار است نشان دهیم که ترتیب یادگیری به چه شکل هست . این نقشه راه برای شروع آموزش سئو بسیار مهم و حائز اهمیت هست. چراکه اگر این نقشه راه و مسیر شفاف نباشه فرد گمراه میشود و طبیعتا برای رسیدن به مقصد مورد نظر انرژی مالی و زمانی شما هدر میرود.